Anordna aktivitet

För att få anordna en egen aktivitet på Tyresö Discgolfbana krävs att man uppfyller en rad krav och ser till att aktiviteten inte krockar med andra aktiviteter på banan.

För att underlätta för aktivitetsansvariga har vi, i samarbete med Tyresö Kommun, tagit fram ett dokument med tips för att aktiviteten ska bli bra och krav för att få anordna och genomföra aktiviteten på Tyresö Discgolfbana.

Det kan hända att aktivitetsansvarig behöver ansöka om polistillstånd för att få genomföra sin aktivitet. Om så är fallet och din aktivitet klassas som ”offentlig tillställning” har vi tagit fram ett dokument som bör kunna användas som en mall men som ska kompletteras med aktuell information och bifogas vid ansökan om polistillstånd.

Tyresö DiscGolf tar inget ansvar för aktivitet arrangerad av annan än Tyresö DiscGolf. Däremot vill vi också vara goda ambassadörer för sporten gentemot kommunen, dess invånare och gäster och bidrar därför med denna hjälp. #growthesport

Läs igenom nedanstående två dokument noga och klicka på de länkar som dokumenten hänvisar till för att skapa dig god kunskap innan du går vidare i din planering.