Ordlista

A
Ace
       Se “HIO”.
Anders Källström
Duktig spelare som arbetar professionellt med sporten.
Anhyzer
       Kast med yttre delen av discen (sett från kroppen) lutad uppåt.
Aviar
       Putter från Innova, världens mest kastade disc.

B
Backhand
       Kast som utförs på motstående sida kroppen som den arm man kastar med.
Betongrunda
       Att gå majoriteten av hålen på par.
Birdie
       Hålresultat ett kast under par (d.v.s. ett kast mindre än par).
Bomba
       Högt (oftast hårt) kast – vilket ofta används för att passera hinder genom att passera ovanför.
Bounce
       Att “luftstudsa” discen – ett kast med discerns undersida mot kastriktningen.

C
Casual water
       Tillfälligt vatten på banan, ej att betrakta som OB.
Cirkeln
       Se ”Puttcirkeln”.
Climo
       Ken Climo, discgolfens “Gud”, världsmästare hela 12 gånger!

D
Discraft
       Disctillverkare
DNS
       Did Not Start. Anmäld till tävling men ej genomfört densamma.
DNF
       Did Not Finish. Deltagit i tävling men ej genomfört densamma.
Dogleg
       Markerat hinder som måste passeras på en viss sida.
Drive
       Kast från utkast.
Dynamic Discs
       Disctillverkare

E
Eagle
       Hålresultat två kast under par.
Även namn på en av de mest kända discarna (7 4 -1 3).
Även förnamnet till en riktigt duktig discgolfare Eagle (Wynne) Mc Mahon.

F
Fallande putt
       Ett regelbrott vilket uppträder om man kliver direkt mot korg efter att ha puttat på ett avstånd närmare än 10 m från korg.
Fairway
       Den tilltänkta spelvägen mot korg.
Flippa
       Disc som viker över snabbt (uppträder understabilt).
Forehand
       Kast som utförs på samma sida kroppen som den arm man kastar med.

G
Green
       Området precis vid korg.
Grepp
       Hur man håller i discen.
Gräsklippare
       Väldigt lågt kast.

H
Hazard
       Område som är OB från vilket man spelar från läget där discen ligger men med ett kasts plikt (d.v.s. tillägg).
HIO
       Förkortning för ”Hole In One” – då spelares första kast från utkast går direkt i korg.
Hyzer
       Kast med yttre delen av discen riktad neråt.

I
Inbounds
       Discen är i spel – discen ligger i ett område som är inom banan. Motsats = OB.
Innova Disc
       Mycket stor disctillverkare.
Inspel
       Kast mot green. Ofta hålets näst sista kast.

J
Jenkins
       Världsmästarsyskonen Avery och Valerie (numera Jenkins-Doss). Valerie har varit världsmästare tre gånger.
Jump-putt
       Att hoppa/ kliva över markeringen i samband med putt.

K
Kastaplast
       Disctillverkare från Sverige!
Kedjemål
       Sällan använt namn för korg.
Korver
       Juliana Korver, världsmästare fem gånger, en av världens bästa damer genom tiderna.
Källström
       Markus Källström, en av Sveriges bästa kastare genom tiderna.

L
Lagerholm
       Birgitta Lagerholm, världsmästare 2004. Sveriges bästa spelare på damsidan, än så länge…
Latitude 64
       Disctillverkare från Sverige! Tillverkar även discar åt Dynamic Discs och Westside Discs och Discmania.
Lefty
       Vänsterhänt spelare. Oftast precis lika duktig som högerhänt spelare.
Lundmark
       Jesper Lundmark, en av Sveriges bästa spelare genom tiderna.
Lättnad
       Kan fås om man hamnar vid ett t.ex. ett getingbo. Discen får flyttas till närmast spelbara läge.

M
Marker
       Markeringsdisc (oftast liten) som du markerar ditt läge med.
Mandatory
       Markerat hinder som måste passeras på rätt sida/sidor. Ofta en port som måste passeras emellan markeringarna.
McBeth
       Paul McBeth, en av tidernas bästa spelare på herrsidan. Kallas även McBeast/McBest.
Midrange
       Disc-typ som används för halvlånga kast – t.ex. vid inspel. Din första disc ska vara av denna typ.

N
Noodle arm
       Att kasta väldigt kort, ha svag arm.

O
OB
       Out of Bounds, område utanför spelfältet. Disc som är placerad OB medför plikt (d.v.s. ett kasts tillägg).
Ospelbart läge
       Läge som inte går att spela ifrån p.g.a. säkerhetsskäl eller att det är fysiskt omöjligt.

P
Par
       Förväntat godkänt resultat på ett hål eller bana för en spelare.
Pierce
       Paige Pierce, en av tidernas bästa spelare på damsidan.
Prodigy Disc
       Disctillverkare.
Putt
       Kort kast med avsikt att träffa i korg.
Putter
       Disc-typ avsedd att putta med.
Puttcirkel
       Benämning av en cirkel som sträcker sig 10m utifrån korgen.
       Innanför denna får man inte efter utfört kast direkt ta kliv mot korg.
Puttfrossa
       Olust att putta.

R
Rim
       Discens ytterkant, runt vilken man håller discen.
Roc
       Midrangedisc från Innova, en av de absolut bästa och mest använda modellerna.
Roller
       Kast som rullar på marken.

S
S-kurva
       Kast vars bana svänger två gånger – alltså likt formen av ett ”S”. Från anhyzer till hyzer eller tvärtom.
Stance
       Fotisättning.
Starframe
       Alla spelare i gruppen gör birdie på ett hål.
Straddle
       Putt med bredbent stance.

T
Tee
       Utkastplats.
Teebird
       Disc från Innova. En av de mest använda fairway-discarna.
Thumber
       Kast där man håller tummen innanför discens kant (rimmen).
Turnaround
       Kast där spelaren roterar ett varv i ansatsen innan discen släpps.
Tyresö Discgolfbana
Sveriges bästa gratisbana för discgolf enligt spelarna under flera år.
Har även gratis utlån av disc. #growthesport

U
Understabil
       Disc som i förhållande till sidan av kroppen den kastades ifrån lätt viker sig (och svänger) åt motstående sida.

V
Viper
       Gammal överstabil disc från Innova. 6 4 1 5.

W
Westside Disc
       Disctillverkare. Se även ”Latitude 64”.

Ö
Överstabil
       Disc som gärna viker sig (och svänger) åt samma håll som den sida av kroppen den kastades ifrån.

Övrigt

       Används för att beskriva att korgen ligger på en lägre altitud än utkastet.
+
       Används för att beskriva att korgen ligger på en högre altitud än utkastet.
*
       Se ”Starframe”.
360
       Se ”Turnaround”.