Vi stöder

Vi är på intet sätt en vinstdrivande verksamhet utan gör det här för att alla ska ha en möjlighet till en positiv fritidsaktivitet.

Trots detta har vi genom att låta intäkterna från Nyårsdubbeln, en tävling vi höll 2016-01-03 med 70 deltagare, lyckats bidra till Barncancerfonden – vilket vi förstås är stolta över.

Därefter har tävlingar och dess spelare åter bidragit generöst till Barncancerfonden – vi hoppas traditionen fortsätter – en mycket bra start på åren.
Tack till alla som var med, såväl tävlingsledning som spelare!

2020 har vi bidragit med alldeles nya discar till Fritidsbanken som möjliggör att man får låna sport- och friluftsutrustning vilket kan vara bra om man inte har råd att köpa eller vill prova på någon hälsofrämjande aktivitet.
Här finner du Fritidsbanken i Tyresö.

Om du vill bidra till vår verksamhet för discgolfen i Tyresö kan du välja att gå med i klubben eller skänka valfritt belopp till vårt Swish-nummer:
123 488 34 68 (TYRESÖ DISCGOLF).