Covid-19

If you don’t speak Swedish but English, please read then English translation of this page further below on this page.

Hej, bra att du vill hålla dig uppdaterad!

Det går alldeles ypperligt att spela discgolf under Corona-pandemin så länge som man följer rådande rekommendationer och riktlinjer. Håll avstånd, hygien och bara dina egna discar.

Klubben följer Riksidrottsförbundets och ansvariga myndigheters rekommendationer och beslut.

Här finner du aktuell information:

För information om aktiviteter på banan blir av eller inte, se vår öppna Facebookgrupp ”Tyresö Discgolfbana Stockholm”.


Hi,
thanks for keeping yourself updated!

It is perfectly possible to play disc golf during the Corona pandemic as long as you follow current recommendations and guidelines. Keep distance, hygiene and only your own discs.

The club follows the recommendations and decisions of the Swedish Sports Federation and the responsible Swedish authorities.

Places to find updated information:

For information about the status of activities on the course, visit our public Facebook group ”Tyresö Discgolfbana Stockholm”.

0 comments on “Covid-19Add yours →

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.